פתיחת אוניגירי

הוראות פתיחת אוניגירי

 
  • משוך את לשונית הפס האדום שבחלק העליון של האוניגירי,
  • המשך למשוך ולהסיר את "הפס האדום" מסביב לאוניגירי עד להסרתו לגמרי.
  • משוך בעדינות והסר את שתי פינות העטיפה שבחלקו התחתון של האוניגירי.
  • האוניגירי מוכן לאכילה.

 (ההסבר בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה, אך מתייחס לשני המינים)