משרדים וחברות

הספקת אוניגירי לימי חברה, לצ'פר את צוות העובדים, להגשה כארוחה קלה ומהירה.