הסעדה ומעדניות

נקודות מכירה של אוניגירי טרי בהספקה יומית